वडा नं. १

कुल वहादुर श्रेष्ठ

वडा अध्यक्ष
कुल बहादुर क्षेष्ठ

सदस्य
रत्न  बहादुर कार्को

महिला सदस्य
र्इन्द माया मगर

दलित महिला सदस्य
शान्ता नेपाली

 

Population: 
वडा अध्यक्ष
Ward Contact Number: 
9844204067