ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुशासन ऐन ७९-८० 02/07/2023 - 15:25 PDF icon सुशासन ऐन.pdf
स्थानीय भू-उपयोग विधेयक ७९-८० 02/07/2023 - 11:15 PDF icon स्थानीय भू-उपयोग विधेयक.pdf
चम्पादेवी गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/07/2023 - 11:13 PDF icon चम्पादेवी गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, ७९-८० 02/07/2023 - 11:13 PDF icon गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७.pdf
कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय सम्बन्धी विधेयक ७९-८० 02/07/2023 - 11:12 PDF icon कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय सम्बन्धी विधेयक.pdf
पालिका प्रहरी व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/07/2023 - 11:11 PDF icon NEW पालिका प्रहरी व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका ७९-८० 08/25/2022 - 11:13 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका.pdf
लेखा समिति कार्यविधि ७९-८० 08/25/2022 - 11:12 PDF icon लेखा समिति कार्यविधि(1).pdf
स्थानीय वन ऐन ७९-८० 08/25/2022 - 11:10 PDF icon स्थानीय वन ऐन २०७९ (3).pdf
राजश्व सुधार कार्ययोजना ७९-८० 08/23/2022 - 13:50 PDF icon राजश्व सुधार कार्ययोजना.pdf

Pages