हजुरहरुलाई चम्पादेवी गाउँपालिकाको वेबसाइट कस्तो लग्यो ?

ठिकै
25% (2 votes)
राम्रो
38% (3 votes)
धेरै राम्रो
38% (3 votes)
Total votes: 8