चम्पदेवी गाउपालिकाका प्रमुख ज्यु को आकाशमा प्याराग्लाइडिङ्ग