माेटरसाइकल खरिदका लागि क्याटलग/व्राेसर पेश गर्न आव्हान गरिएकाे सूचना