सूचना तथा समाचार

चम्पादेवी गाउँपालिकामा १६ औ राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका दिवस भव्य रुपमा मनाइयो

आ.व २०७५/०७६ को कार्यक्रम अन्तर्गत चम्पादेवी गाउँपालिकामा "गाउँनगरमा महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका, स्वास्थ्य प्रवर्दवनमा अहम् भूमिका" भन्ने नाराका साथ यस चम्पादेवी गाउँपालिकामा १६ औ राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका दिवस, अन्तर वडा म.स्व.से.

Pages